Icon Description
Gault Millau 4.5 rating

privacyverklaring

Versie aangepast op 04/06/2019

La Belle respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

La Belle bvba
Bel 162, 2440 Geel
Ond.nr.: 0821.052.837

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

La Belle verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar La Belle. La Belle is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om  de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met La Belle door te mailen naar info@la-belle.be. U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.
Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze dienstverlening. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt. Deze gegevens worden gebruikt voor communicatie (bv. reservatie) en administratieve doeleinden (bv. facturatie).

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon:
• voornaam
• naam
• e-mail
• tel

We maken eveneens gebruik van toepassingen aangeleverd door derden. Voor reservaties en het aanvragen van een cadeaubon is dit Resengo. Klik hier voor de privacyverklaring die van toepassing is bij Resengo.