Icon Description
Gault Millau 4.5 rating

cookiebeleid

La Belle met maatschappelijke zetel te Bel 162, 2440 Geel is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of op het e-mailadres info@la-belle.be.

La Belle vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en op elk ogenblik haar La Belle-content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. La Belle wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op La Belle-onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst La Belle u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. La Belle wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. La Belle heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “La Belle-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die La Belle aanbiedt en die toegang geven tot La Belle content.
Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies. 

La Belle kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante La Belle-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 
Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.
Hoe kan u het gebruik van cookies op La Belle-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen. Raadpleeg daarvoor de help-functie van uw browser.

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. De website van La Belle maakt gebruik van functionele en statistische cookies. Door het gebruik van Google Analytics en Facebook en Instagram, plaatsen beide organisaties eveneens cookies. Hier hebben we echter geen impact op. Hiervoor verwijzen we naar het privacyreglement van Google en Facebook.

privacyverklaring

Versie aangepast op 04/06/2019

La Belle respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

La Belle bvba
Bel 162, 2440 Geel
Ond.nr.: 0821.052.837

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

La Belle verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar La Belle. La Belle is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om  de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met La Belle door te mailen naar info@la-belle.be. U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.
Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze dienstverlening. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt. Deze gegevens worden gebruikt voor communicatie (bv. reservatie) en administratieve doeleinden (bv. facturatie).

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon:
• voornaam
• naam
• e-mail
• tel

We maken eveneens gebruik van toepassingen aangeleverd door derden. Voor reservaties en het aanvragen van een cadeaubon is dit Resengo. Klik hier voor de privacyverklaring die van toepassing is bij Resengo.